Skulder

Skulderproblemer

53,5 % af danskerne har i de sidste 14 dage været lidt eller meget generet af smerter eller ubehag i skulder og nakken. 

Mere end bare skulderen

Frossen skulder, impingement, irriteret slimsæk, bicepstendinitis og overlastning af ledkapsel foregår alt sammen lige omkring skulderleddet.

Men vidste du, at der er minimum 5 led som er involveret ved bare at løfte armen op over hovedet?

 • Glenohumerale led (Skulderled)
 • Scapula (Skulderbladet)
 • AC-led (Led mellem skulderblad og kraveben)
 • SC-led (Led mellem brystben og kraveben)
 • Columna (Rygsøjlen)

Derfor bør en indledende screening omkring optimal skulderfunktion som minimum teste disse 5 led.

Der kan opstå begrænset bevægelighed omkring disse led, hvilket over tid kan medføre større slidtage og skabe ekstra irritation af sener og slimsække i og omkring skulderen.

 

Impingement

Ved impingement er det ikke unormalt, at kravebenet, skulderbladet og rygsøjlen er immobile.

Hvis skulderbladet holdes nede typisk af den lille brystmuskel (Pectoralis minor) – så vil det ofte skabe mindre plads til musklen supraspinatus mellem caput humeri (hovedet af overarmsknoglen) og acromion (yderste del af skulderbladet). Dette kan medføre en afklemning (impingement) af supraspinatus eller en slimsæk. Det kan også skabe irritation for bicepssenen, da den hæfter samme sted som pectoralis minor.

 

Sammen med pectoralis minor, så er det ikke unormalt at se, at en lille muskel ved navn subclavius er forkortet og mindre fleksibel end optimalt. Den befinder sig lige under kravebenet. Dette medfører, at kravebenet bliver holdt nede og ikke kan bevæge sig som det optimal set bør gøre, når armen løftes.

 

Sammenholdt med de to ovennævnte fund, ses det også meget ofte, at brysthvirvlerne i rygsøjlen ikke er i stand til at rette sig helt ud. Når vi løfter armen helt op over hovedet, så er brysthvirvlernes bevægelighed afgørende. Du kan prøve at sidde med rundet ryg og løfte armen over hovedet. Det kan ikke lade sig gøre medmindre, at du tager armen meget langt ud til siden eller, at du er hypermobil i nogle af de fire andre led involveret i bevægelsen hvilket som udgangspunkt heller ikke er hensigtsmæssigt for optimal funktion.

 

Derudover er skulderleddets kapsler værd at analysere på. Ved fald eller situationer, hvor man tager fra med hænderne, så kan der ske en overbelastning af bagerste ledkapsel. Dette er derfor også værd at undersøge, da musklerne bagtil hurtigt kan spænde op for at kompensere for manglende stabilitet fra kapslen.

Den forreste ledkapsel kan også blive for løs. Årsagerne kan være mange, men en hyppig årsag kan være styrketræning med suboptimal teknik. Det kan være øvelser som dips eller bænkpres på en bænk.

 

Selvom du måtte have symptomer på ovenstående, så er det ikke ensbetydende med, at du har smerter. Men hvis du har smerter, gener eller er immobil i eller omkring skulderleddet, så vil ovenstående områder være noget af det mest nærliggende at teste indledningsvis.

   

  Indvirkende områder

  Andre områder

  Af andre områder som er nærliggende at teste er

  • Modsatte SI-led (Led mellem korsben og hofte)
  • Nakken
  • Kæbeleddet

   

  SI-led og skulderen

  Modsatte arm og ben bruges i sammenhæng, når vi går og bruger vores krop generelt. Kroppen bruges i slynger/kæder, hvori den kan genere mest kraft på en energieffektiv måde. Det er derfor, at vi går og løber med en diagonal bevægelse (Højre skulder og venstre hofte/SI-led).

  Hvis der skal to parter til at skabe kraft, men den ene er nedsat, så er det ikke unormalt, at den anden bliver overbelastet. Derfor vil det også være værd at tjekke modsatte SI-led.

  En af de store muskler som er involveret i denne kæde, er den store vingemuskel latissimus dorsi. Latissimus dorsi er med til at stabilisere SI-leddet under gang og løb.

  De nerver som forsyner denne muskel den thorakodorsale nerve – kommer fra den nederste del af nakken. Det betyder, at hvis der er ændrede forhold omkring C6-T1 (de nederste nakkehvivler), så kan det både påvirke SI-leddet og skulderen.

   

  Nakke

  Som nævnt ovenfor, så kan nakken påvirke via nerveforsyningen til den store vingemuskel. Dertil kommer hele nervekomplekset brachialis plexus – som forsyner hele skulderen fra nakken. Hvis der er irritation af dette nervekompleks, vil det derfor have direkte indflydelse på skulder- og armfunktion. Det kan både være i form af nedsat styrke og funktionalitet, men også symptomer som stråling, føleforstyrrelser, summen/sovende eller prikken ud i skulder og arm.

   

  Kæbeleddet

  Kæbeleddet bliver forsynet af den 5. kranienerve trigeminus. Hvis der opstår irritation af denne nerve, så er det ikke unormalt at se, at det påvirker den 11. kranienerve accessorius. Denne nerve forsyner nogle af de skuldermuskler som er involveret i kravebenets og skulderbladdets bevægelse.

  Det skønnes, at 10 % af den danske befolkning har udfordringer med kæbeleddet. Du kan læse mere herom her (kommer snarest)

  Afsluttende

   

  Ovenstående er en kort gennemgang af de områder, som der indledningsvis vil være relevant at teste inden, at der laves programmer og tiltag for den enkelte. Før der er foretaget test af disse områder og mange flere vides det ikke, hvad årsagerne til genen eller restriktionerne er.

  Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at der er langt flere områder som har indflydelse på skulderfunktion, men denne artikel skal blot give læseren et indblik i skulderens kompleksitet.

  [A /]