Stressbehandling er vigtig for din overordnede sundhed

Hver dag er 35.000 mennesker sygemeldt med stress. Ifølge Stressforeningen er stress er en af de hyppigste årsager til udbrændthed, depression og langtidssygemeldinger. 

Derfor er stressbehandling langt mere end bare stresshåndtering. En sund krop har brug for et lavt stressniveau for at trives, og derfor duer det ikke blot at håndtere sin stress. Stress skal behandles for at være en varig løsning og ikke blot en midlertidig måde at håndtere situationen på. 

Gennem en gennemgående analyse af dig, din hverdag og dine reaktionsmønstre, kan vi sammen finde ud af hvad der kan gøres for at afhjælpe din stress. Hos Fruerlund Care er vores behandlere løsningsorienterede, så den enkelte patient kan få præcis den behandling og de værktøjer der skal til, for at afhjælpe din stressede hverdag. 

Kronisk stress uden bedring?

Desværre lider mange af kronisk stress. Selvom der er blevet afprøvet forskellige behandlinger, er overskuddet der ofte ikke til at sætte helt ind overfor de faktorer der påvirker særligt dig. Det vigtigste er at finde de rette redskaber til at håndtere netop de ting i hverdagen og i livet, der går ind og påvirker dit stressniveau. Det kan vi sammen finde ud af gennem tests, analyser og samtaler, der specifikt går ind og undersøger hvilke faktorer der udløser stress hos dig. 

Kronisk stress er meget ubehageligt og derfor vigtigt at få behandlet af de rigtige fagpersoner. Der er ikke en let løsning og det kræver tid og en indsats før du er ude på den anden side. Stress kan sidde i kroppen i lang tid efter du er færdigbehandlet, og derfor er det vigtigt at have de rette værktøjer til at sikre at stressen ikke vender tilbage for fuld hammer. 

En stresset hverdag 

Mange danskere har en stresset hverdag. Med fuldtidsarbejde, børn, fritidsaktiviteter, hobbyer og pasning af sociale relationer, føler mange sig efterhånden overvældet af forpligtelser og aftaler. Derfor begynder mange at lide af stress. 

Stressbehandling handler ikke kun om at slappe af og få ro på. Det tager tid at behandle alle de steder hvor stressen sidder i kroppen, og der hvor symptomerne sidder. Udover fysiske behandlinger, handler stressbehandling også om at få styr på det mentale og ikke mindst vigtige faktorer som hormoner og stofskifte. Alle kroppens systemer kan være påvirket efter lang tids stress og derfor tager det tid at komme ovenpå igen. 

Kroppens systemer påvirkes af stress

Langvarig stress påvirker mange steder af kroppen – og især hjernen. Faktisk kan hjernen tage direkte skade af stress, der ikke behandles. Desværre påvirker stress det sted i hjernen der hedder Amygdala, som også kendes som kroppens alarmcentral. Her lagres kroppens tidligere oplevelser med stress og frygt. Ved langvarig stress bliver Amygdala overaktiveret og det sætter gang i mange uhensigtsmæssige reaktioner og følelsesudbrud. Mange ender med kun at kunne fokusere på udfordringer og de negative konsekvenser og ofte kan der opstå en følelse af angst forbundet med stress. 

Stress i sin grundform handler om overlevelse. Kroppen forbereder sig på at skulle overleve noget farligt, og derfor fokuserer kroppen på de vigtigste ting såsom muskler og hjerne og nedprioriterer fordøjelsessystemet. Blandt andet øges blodtrykket og muskler i nakke og skuldre spændes. Det har altså konsekvenser for både psyken og fysikken at have stress.

Læs meget mere om hvordan stress påvirker både kroppen og hjernen på Stressforeningens hjemmeside her. 

En personlig problematik kræver en personlig løsning

Vi opfatter situationer forskelligt, og derfor er der ikke to der reagerer helt ens på hverdagssituationer. Løsningen er nødt til at være individuel og skræddersyet til den enkelte, for en standardløsning ville ikke have en effekt på alle problematikker, hvis ikke den passer til den enkelte. 

Stressbehandling er et samarbejde mellem behandleren og klienten, der sammen skal finde en realistisk mulighed for at komme til bunds i problematikken. Ved at teste og analysere finder man frem til et forløb, der passer til den enkelte. Det kan variere meget, hvilke parametre der skal fokuseres på og hvor mange behandlinger der skal til.  

Fokusér på din overordnede sundhed som en helhed

Sund kost og motion giver dig ikke nødvendigvis en sund krop alene. Stresssymptomer går ind og direkte modvirker alle de positive fordele ved et sundt liv. Derfor fokuserer Fruerlund Care på en holistisk sundhedsløsning, der også tillægger stor værdi til den mentale sundhed og kroppens stressniveau. Først når kroppen har ro på kan den hele og begynde at blive sund og stærk. 

Vi tror på at vi sammen med træning, støtte og motivation kan få kroppen på rette køl igen.

Find en dygtig stresscoach

En stresscoach kan hjælpe med at finde motivationen og de rette værktøjer til at du kan komme på fode igen. Ofte handler det om at føle sig støttet i sin rejse mod at blive stressfri, og med en uddannet livsstilscoach med specielt fokus på den holistiske sundhed, har du den professionelle støtte, der er så vigtig i behandlingen af stress. Kontakt os og hør nærmere om din mulighed for effektiv stressbehandling.